Bestyrelse

 • Ulrik Ankjær Borch                 Formand
 • Christian Mammen               Næstformand
 • Rachid El Musti                       Kasserer
 • Peter Rasch-Christensen    Rumobservatør
 • Katrine Lange                         Rumobservatør
 • Dorte Olesen                          Rumobservatør
 • Jens Raarup                           Rumobservatør og Webmaster
 • Per Jakobsen                         Suppleant


  Bestyrelsesmøde Ellerhammerobservatoriet 15 Maj 2023

  Sted: Cafè Cafè (Vangede bibliotek)

  Tid: Onsdag den 15. Maj 2023 kl. 18-20

  Tilstede:Ulrik Ankjær Borch,Rachid El Mousti,Peter Rasch-Christensen, Christian Mammen, Jens Raarup,Katrine Lange,Dorte Olesen, SimoneJessen


  Agenda

  Introduktion af revisor til bestyrelsen

  • Simone Jessen er nu formelt revisor.

  Nyt fra formanden

  • De første lærere og elever fra gymnasierne har været på besøg observatoriet
   • Det var teknisk en blandet oplevelse da teleskopet var svært at indstille.
   • Men formidlingsmæssigt var det en success.
  • TV interview og artikel i Villabyerne
  • Reperation af kuplen er gennemført, endelig klargøring (alignment) af teleskoperne hvornår?
   • Dato skal aftales !.
  • Oplæg til første program
   • Andreas Mogensen skal under sin tur på rumstationen fotografere månen i det lys der kommer fra jorden. Programmet starter August 2023.
   • Der skal i den forbindelse tages billeder af månen fra Jorden. 
   • Yderligere teleskop (80 mm) doneret til foreningen.

  Nyt fra Kasséren

  • Bankkonto er p.t. ikke etableret endnu.
   • Møde med Forening Direkte (Arbejdernes Landsbank)
   • Der skal oprettes adgang for medlemmerne af Admin gruppen.
  • IT-platform til medlemsstyring - Conventus
  • Kasseren foreslår at vi ikke opkræver kontingent for det første år.
   • Kontingent opkræves efter næste Generalforsamling.
  • Forslag om at bestyrelsen bruger tid på at blive familiære med klassesæt ved hjemlån.

  Status på kommunens initiativ på etablering af et lærerfagligt miljø

  • Intet konkret omkring fremdrift

  "Fag"-grupperne - status, fremdrift og initiativer i støbeskeen for;

  • Praktikgruppe (v/ Jens) (Christian, Peter, Ulrik, Rachid)
   • tilføj Yen.
   • Organisering af udstyr.
   • Næste møde: Nymåne 19 Maj Efter Solnedgang kl 20.00
  • Admnistration (v/ Rachid)(Rachid,Ulrik ,Katrine)
   • Admin gruppen har kanal på Slack
   • Jens deler Excel liste med (potentielle) medlemmer
   • Næste møde: 29 Maj 2023 kl 12-14
  • Programgruppe (v/ Christian) (Ulrik,Dorte)
   • Andreas Mogensen projektet som nævnt foroven
   • Aktiviteter for medlemmerne
   • Indlæg og foredrag.
   • Næste møde: 8 Juni Kl 18, GVI
  • Kommunikationsgruppe (v/ Katrine)(Ulrik, Rachid, Jens)
   • Doodle lavet uden at der skete mere. Gensendes snarest.
   • Hvordan kan vi inddrage medlemsgruppen ?
   • Der skal kommunikeres til medlemsgruppen
   • Næste møde 29 Maj hos Rachid kl 14-16
  • Rådgivningsgruppe (v/ Dorte)
   • Der er p.t. rekruteret 3 personer (Anja, John, Michael)
   • Forslag til at indkalde til MS Teams møde med rådgivningsgruppen før næste generalforsamling.

   Etablering af en observatøruddannelse, næste skridt - i hvilken gruppe skal den ligge

   • Programgruppen sætter mål for hvad der skal læres.

   Evt

   • Rachid deler at han var positivt overasket over at se solen gennem kikkerten i praksis.
   • Ulrik deler at der var besøg af spejder gruppe fra Hellerup (Ca 20 personer)
    • Alle fik mulighed for at se Jupiter med 4 måner i okularet.

   Bestyrelsesmøde 22/2 -2023 Cafe Cafeen Vangede.

   Tilstede: Ulrik Ankjær Borch, Rachid El Mousti, Peter Rasch-Christensen, Jens Raarup, Katrine Lange, Dorte Olesen

   Agenda punkter:

    1. Nyt fra formanden
     • Ansøgning til kommunen om lokaler og ydstyr / midler
      • 8  kufferter a 616 kr/stk. Bruges til klassesæt. Mærkes med "Apollo-Stickers"
     • Adgang til skolen
      • Formanden afholder møde Torsdag 23/2 vedrørende udlevering af "Brikker" til medlemmer af bestyrelsen.
     • Reperation af kuplen
      • Forvaltningen har formelt godkendt at reperationen skal udføres.
      • Håndværker antages at besigtige arbejdet uge 8.
     • Villabyerne skriver om Ellehammerobservatoriet
      • Interview afholdt med formanden
      • Stadig ikke klart i hvilken udgave at denne artikel vil udkomme.
    2. Status på kommunens initiativ på etablering af et lærerfagligt setup
     • Kobling lærerfagligt setup (grundskolen, Gymnasiet mm) næste skridt efter SNU-intro
      • Der er "Givet Håndslag" på at der skal etableres et (lærefagligt) setup ved start af skoleåret 2023-2024.
      • SNU, der er vilje, men p.t. intet konkret aftalt.
    3. Faglige initiativer mm temadrøftelse
     1. Selvkørende grupper, hvad og hvem
      1. Praktisk brugergruppe (Jens):
       • Brug af kikkerter fra skolesæt på valgt privatadresse.
       • Pakning af kikkert i kuffert.
       • Køb 1 stk kuffert før tildeling af midler fra kommunen for at komme igang.
       • Invitation af udvalgte Gymnasie lærer. (Dorte)
       • Dato: 7/3-2023 hos Christian Mammen kl 20-22.
      2. Administration (Rachid)
       • Foreningskonto
       • Medlemsregister
       • Bookingsystem(er)
       • Kontaktmøder med skolen
       • Arbejdsmøde 2/3-2023 hos Rachid kl 18-20
      3. Program gruppe (Christian) 
       • Aktiviteter for medlemmerne
       • I April, Christian indkalder efter valg af dato via Slack
      4. Komunikations gruppe (Katrine)
       • Udadvendte aktiviteter
       • I April / Maj 
    4. Etablering af en (Rum) observatøruddannelse, næste skridt
     • Arbejdsgruppe 1 udarbejder checkliste for hvad der kræves.
    5. Økonomi -Puljer og fonde - ansøgninger mm.
     1. Indmeldelse (procedure) for medlemmer, hvornår ? (Plan for opstart)
      1. Der bør være et program for kommende aktiviteter
      2. Indvielse ved Gentofte borgmester
      3. Der bør startes arrangementer senest September 2023
    6. Rådgivningsgruppe -  status, forankring og hvad så ?
     • Dorte har sikret tilslutning hos Anja C. Andersen, Michael Lentfer Jensen, John Rosendal


   Arbejdsmøde i Bestyrelsen 31/1-2023 på Bakkegårdsskolen

   Tilstede: Ulrik Ankjær Borch, Christian Mammen, Rachid El Mousti, Peter Rasch-Christensen, Jens Raarup

   Agenda punkter:

   • Gennemgang af det indkøbte udstyr
    • Udpakning af papkasser 
    • Registrering af udstyr
    • Beslutning omkring fremtidig opbevaring


   • Afprøvning af teleskop i henhold til introduktion modtaget 10/1-2023
    • Opstart af teleskop
    • Indstilling af initielle parametre
    • Søgning efter objekt

   Arbejdsmøde i Bestyrelsen 17/1-2023 hos Rachid El Mousti.

   Tilstede: Ulrik Ankjær Borch, Rachid El Mousti, Peter Rasch-Christensen, Jens Raarup, Katrine Lange, Dorte Olesen

   Agenda punkter:

   • Placering af udstyr som hører til Teleskopet
    • Det planlægges at der etableres aflåste stålskabe i lokalet under Teleskobet.
    • Skolen vil blive forespurgt om denne placering kan godkendes. (Ulrik)
    • Det blev aftalt at afholde næste møde på Bakkegårdsskolen 31/1-2023 kl 18-20.30 med det formål at udpakke og gennemgå det købte udstyr. Efter at der er skabt overblik over udstyret vil der blive lavet et budget for indkøb af skabe of kufferter til opbevaring.
   • Oprettelse af Facebook gruppe til at holde medlemmerne løbende orienteret.
    • Der er nu oprettet en gruppe som de registrerede medlemmer vil blive inviteret til. (Rachid)