Bestyrelse

 • Ulrik Ankjær Borch                 Formand
 • Christian Mammen               Næstformand
 • Rachid El Musti                       Kasserer
 • Peter Rasch-Christensen    Rumobservatør
 • Katrine Lange                         Rumobservatør
 • Dorte Olesen                          Rumobservatør
 • Jens Raarup                           Rumobservatør og Webmaster
 • Per Jakobsen                         Suppleant


  Bestyrelsesmøde 22/2 -2023 Cafe Cafeen Vangede.

  Tilstede: Ulrik Ankjær Borch, Rachid El Mousti, Peter Rasch-Christensen, Jens Raarup, Katrine Lange, Dorte Olesen

  Agenda punkter:

   1. Nyt fra formanden
    • Ansøgning til kommunen om lokaler og ydstyr / midler
     • 8  kufferter a 616 kr/stk. Bruges til klassesæt. Mærkes med "Apollo-Stickers"
    • Adgang til skolen
     • Formanden afholder møde Torsdag 23/2 vedrørende udlevering af "Brikker" til medlemmer af bestyrelsen.
    • Reperation af kuplen
     • Forvaltningen har formelt godkendt at reperationen skal udføres.
     • Håndværker antages at påbegynde arbejdet uge 8.
    • Villabyerne skriver om Ellehammerobservatoriet
     • Interview afholdt med formanden
     • Stadig ikke klart i hvilken udgave at denne artikel vil udkomme.
   2. Status på kommunens initiativ på etablering af et lærerfagligt setup
    • Kobling lærerfagligt setup (grundskolen, Gymnasiet mm) næste skridt efter SNU-intro
     • Der er "Givet Håndslag" på at der skal etableres et (lærefagligt) setup ved start af skoleåret 2023-2024.
     • SNU, der er vilje, men p.t. intet konkret.
   3. Faglige initiativer mm temadrøftelse
    1. Selvkørende grupper, hvad og hvem
     1. Praktisk brugergruppe (Jens):
      • Brug af kikkerter fra skolesæt på valgt privatadresse.
      • Pakning af kikkert i kuffert.
      • Køb 1 stk kuffert før tildeling af midler fra kommunen for at komme igang.
      • Invitation af udvalgte Gymnasie lærer.
      • Dato: 7/3-2023 hos Christian Mammen kl 20-22.
     2. Administration (Rachid)
      • Foreningskonto
      • Medlemsregister
      • Bookinsystem(er)
      • Kontaktmøder med skolen
      • Arbejdsmøde 2/3-2023 hos Rachid kl 18-20
     3. Program gruppe (Christian) 
      • Aktiviteter for medlemmerne
      • I April, Christian indkalder efter valg af dato via Slack
     4. Komunikations gruppe (Katrine)
      • Udadvendte aktiviteter
      • I April / Maj 
   4. Etablering af en (Rum) observatøruddannelse, næste skridt
    • Arbejdsgruppe 1 udarbejder checkliste for hvad der kræves.
   5. Økonomi -Puljer og fonde - ansøgninger mm.
    1. Indmeldelse (procedure) for medlemmer, hvornår ? (Plan for opstart)
     1. Der bør være et program for kommende aktiviteter
     2. Indvielse ved Gentofte borgmester
     3. Der bør starte arrangementer senest September 2023
   6. Rådgivningsgruppe -  status, forankring og hvad så ?
    • Dorte har sikret interessen hos Anja C. Andersen, Michael Lentfer Jensen, John Rosendal


  Arbejdsmøde i Bestyrelsen 31/1-2023 på Bakkegårdsskolen

  Tilstede: Ulrik Ankjær Borch, Christian Mammen, Rachid El Mousti, Peter Rasch-Christensen, Jens Raarup

  Agenda punkter:

  • Gennemgang af det indkøbte udstyr
   • Udpakning af papkasser 
   • Registrering af udstyr
   • Beslutning omkring fremtidig opbevaring


  • Afprøvning af teleskop i henhold til introduktion modtaget 10/1-2023
   • Opstart af teleskop
   • Indstilling af initielle parametre
   • Søgning efter objekt

  Arbejdsmøde i Bestyrelsen 17/1-2023 hos Rachid El Mousti.

  Tilstede: Ulrik Ankjær Borch, Rachid El Mousti, Peter Rasch-Christensen, Jens Raarup, Katrine Lange, Dorte Olesen

  Agenda punkter:

  • Placering af udstyr som hører til Teleskopet
   • Det planlægges at der etableres aflåste stålskabe i lokalet under Teleskobet.
   • Skolen vil blive forespurgt om denne placering kan godkendes. (Ulrik)
   • Det blev aftalt at afholde næste møde på Bakkegårdsskolen 31/1-2023 kl 18-20.30 med det formål at udpakke og gennemgå det købte udstyr. Efter at der er skabt overblik over udstyret vil der blive lavet et budget for indkøb af skabe of kufferter til opbevaring.
  • Oprettelse af Facebook gruppe til at holde medlemmerne løbende orienteret.
   • Der er nu oprettet en gruppe som de registrerede medlemmer vil blive inviteret til. (Rachid)